Author: webmaster

Stortingsvalget 2017 og dobbelt statsborgerskap

Stortingsvalget 2017 nærmer seg, og i år er det 6 av 8 parti som har tatt inn i partiprogrammet at de er for dobbelt statsborgerskap. Se hva de mener på http://statsborgerskap.info/artikler/hva-mener-politiske-partier/ For oss utenlandsboende er det viktig at vi kjenner

Draken Harald Hårfagre in Montreal on June 20th

See http://www.drakenexpeditionamerica.com/stops/montreal/ for more information.

Statsborgerskap for personer utvandret mellom 1960 og 1975

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass. Bakgrunnen er at Skattedirektoratet har besluttet at personer som utvandret fra

Bistand til nordmenn i utlandet

Den norske ambassade i Ottawa bistår nordmenn i Canada. Følgende informasjon er å finne på ambassaden’s web-sider. Biometriske pass Visum til Norge Bibehold av norsk statsborgerskap Forholdregler ved naturkatastrofer Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa   Se http://www.emb-norway.ca/Norsk/Bistand-til-nordmenn/ for mere detaljer.

Top