Bistand til nordmenn i utlandet

Den norske ambassade i Ottawa bistår nordmenn i Canada. Følgende informasjon er å finne på ambassaden’s web-sider.

  • Biometriske pass
  • Visum til Norge
  • Bibehold av norsk statsborgerskap
  • Forholdregler ved naturkatastrofer
  • Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

 

Se http://www.emb-norway.ca/Norsk/Bistand-til-nordmenn/ for mere detaljer.

Leave a Reply