Statsborgerskap for personer utvandret mellom 1960 og 1975

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Bakgrunnen er at Skattedirektoratet har besluttet at personer som utvandret fra Norge fra 1960 -1975, og som senere ikke har vært bostedsregistrert i Norge, vil få omregistrert sitt statsborgerskap fra ”norsk” til ”ukjent” i det sentrale folkeregisteret (DSF). Dette ble gjennomført i løpet av august 2012.

Dersom man etter dette ikke lenger er registrert som norsk i DSF, må ambassaden ta saken opp med Skattedirektoratet.

 

Se ytterligere detaljer på

http://www.emb-norway.ca/Norsk/Bistand-til-nordmenn/Informasjon-fra-Skattedirektoratet-vedrorende-statsborgerskap-for-personer-som-utvandret-mellom-1960-og-19751/

Leave a Reply