Stortingsvalget 2017 og dobbelt statsborgerskap

Stortingsvalget 2017 nærmer seg, og i år er det 6 av 8 parti som har tatt inn i partiprogrammet at de er for dobbelt statsborgerskap. Se hva de mener på http://statsborgerskap.info/artikler/hva-mener-politiske-partier/

For oss utenlandsboende er det viktig at vi kjenner vår besøkelsestid hvis vi ønsker noen endring på dagens statsborgerlov. Det er ikke mange ukene igjen.

Lenker:
https://www.norway.no/en/canada/for-nordmenn/nyheter-arr/nyheter/nyhetsside/stortingsvalg-2017/

Forhåndsstemmegivning i utlandet kan foregå fra og med lørdag 1. juli til og med fredag 1. september. En fullstendig oversikt over hvor og hvordan man kan avgi sin forhåndsstemme i utlandet kan du finne på www.valg.no.”

https://valg.no/valgene/stortingsvalget-2017/forhandstemme/stemme-i-utlandet-pa-svalbard-og-jan-mayen/

https://valg.no/valgene/stortingsvalget-2017/stemmerett/er-du-innfort-i-manntallet/
Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.
Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (i pdf-format og doc-format). Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

 

Ambassaden i Ottawa er åpen mandag til fredag, kl. 09 – 15. Det er ikke nødvendig med timebestilling.